பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்

ஆஸ்டின் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்

புதுமை பொங்க, இனிமை தங்க,செல்வம் பொங்க, வளமை தங்கஅனைவருக்கும் தைத்திருநாள் வாழ்த்துக்கள்.May the festival of harvest season be one thatbrings along with it all that’s best and everything you deserveMay Pongal fill your life with Sweetness!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our Newsletter!!

Austin Tamizh Sangam
This is default text for notification bar