Austin Tamizh Sangam Youth Committee 2024

 

Prithika Chandrasekar

Prithika Chandrasekar

ATSYC President
Tharini Murugananth

Tharini Murugananth

ATSYC Vice President
Sunandita Ganesan

Sunandita Ganesan

ATSYC Secretary
Raghunath Baskaran

Raghunath Baskaran

ATSYC Joint Secretary
Khavya Thendral Jaganmani

Khavya Thendral Jaganmani

ATSYC Event Manager
Kaviyamudhan Gobinathan

Kaviyamudhan Gobinathan

ATSYC Event Coordinator
Akshayaa Karthy

Akshayaa Karthy

ATSYC Social Media Coordinator
Advaidh Mohan

Advaidh Mohan

ATSYC Junior Officer
Sripradha Baskaran

Sripradha Baskaran

ATSYC Junior Officer