இதோ வந்துவிட்டது பொங்கல் விழா !

Yes, our very first and signature event for the calendar year 2020 ( PONGAL CELEBRATIONS )  is around the corner. Come with family and friends in traditional attire, celebrate with ATS, showcase your talents on stage, volunteer and help make the event a grand success.

Date: Feb 1, 2020

Time: 3:30-6:30PM

Dinner : 7.00 pm onwards ( சர்க்கரைப்  பொங்கலோட நம் மண் மணக்கும் பொங்கல் விருந்து )

Venue: 8403 Mesa Dr, Austin, TX 78759

Mapshttps://goo.gl/maps/sN7SRo7jP2BivxF39

3. ATS Pongal Event Registration :

Are you ready to showcase your talent via our cultural stage shows including dancing, singing, skit etc. Please register and entertain the large gathering for Pongal.

Register for programs: https://forms.gle/Gvc1CQCyY9TSg3TK7

Registrations close: Jan 10th, 2020


Subscribe to our Newsletter!!

Austin Tamizh Sangam
This is default text for notification bar