ஆஸ்டின் தமிழ்ச் சங்கம் பொங்கல் 2015

 

வணக்கம், தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பெருநாளை,  ஆஸ்டின் வாழ் தமிழர்கள் அனைவரும் இணைந்து கொண்டாட ஆஸ்டின் தமிழ்ச் சங்கம் ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.
Please mark your calendars:
What: Austin Tamizh Sangam Grand Pongal 2015
When: Saturday, Jan 31st, 2015 from  3:30 pm – 8.00 pm
Venue: Lanier High School, Austin, TX

Registration is CLOSED!!

We are inviting participants for this event:
An exciting opportunity to display your talent and participate in the spirit of Pongal. Come Impress Our Community!  Display your Talents!

 

Program categories not limited to,
   a. Group Dance (kids/ adults) – Tamil songs preferably Folk
   b. Group Dance (kids/Adults) – Tamil Classical/Semi Classical
   c.Vocal (Kids/ Adults)
   d. Skit in Tamil (Kids/Adults)
e.Mimicry in Tamil.
Preferences:
  • A group event of at least 4 people.
  • Fully or partially in Tamil
  • Pongal themed programs.
  • Programs under 5 minutes.

 

Questions/Comments/Volunteer Opportunities: [email protected].

 

Thanks!!
ATS Committee

We have limited spots available. We expect registration to close soon. Please register ASAP. If your submission is accepted, you will receive an email confirmation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our Newsletter!!

Austin Tamizh Sangam
This is default text for notification bar